Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε όλα τα cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Εγγραφή

Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 1 γράμμα Παρακαλώ εισάγετε τουλάχιστον 1 αριθμό Επιτρέπονται μόνο γράμματα και αριθμοί
Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να αποδεχτείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CURECANCER.GR / CURECANCER.EU

1. Εισαγωγικά

1.1. Καλώς ήρθατε στο curecancer.gr / curecancer.eu που αποτελεί μια διαδικτυακή Πλατφόρμα που παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων από τους ίδιους τους Ασθενείς που πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, εν είδη ημερολογίου, με σκοπό την διευκόλυνση της παρακολούθησης της θεραπείας τους και του ιατρικού τους ιστορικού από τους ίδιους κατά την πορεία θεραπείας για αποκατάσταση της υγείας τους. Επίσης δίνει την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι οι ασθενείς, να αποκτήσουν πρόσβαση στο ιστορικό τους και οι ιατροί που τους παρακολουθούν υπό τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στο παρόν. Περαιτέρω, η Πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα στους Ασθενείς να ανταλλάζουν απόψεις με άλλους Ασθενείς που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω.

1.2. Αποδοχή των όρων της Πλατφόρμας: Η επίσκεψη στην Πλατφόρμα ως απλού επισκέπτη και η χρήση της Πλατφόρμας από τους Χρήστες της προϋποθέτει την προηγούμενη ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης στο σύνολό τους. Οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης στο σύνολό τους υποχρεούται να απόσχει από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση ή εγγραφή στην Πλατφόρμα. Η εγγραφή του ασθενούς ή του ιατρού ως Χρήστη της Πλατφόρμας (συνολικά οι «Χρήστες» ή οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες») καθώς και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η ανάρτηση/επίσκεψη σε πληροφορίες/περιεχόμενο που φιλοξενούνται σε αυτήν, υποδηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον εγγεγραμμένο Χρήστη. Όπου στους όρους αναφέρεται γενικά ο όρος Χρήστες νοούνται όλοι οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες (Ασθενείς και Ιατροί), άλλως χρησιμοποιείται η λέξη «Ασθενής» ή «Ιατρός » αντίστοιχα.

1.3. Σε ποιόν ανήκει η Πλατφόρμα: Η Πλατφόρμα είναι ιδιοκτησία και την διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURE CANCER», η οποία εδρεύει στo Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 41, αρ. ΓΕΜΗ 134703803000, εφεξής και για λόγους συντομίας «Εταιρεία». Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 2106748715, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curecancer.gr.

1.4. Συμβατική σχέση μεταξύ Πλατφόρμας και Χρηστών: Οι παρόντες όροι αποτελούν σύμβαση αορίστου χρόνου. Κατά την συμβατική διάρκεια του παρόντος, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν το παρόν οποτεδήποτε. Οι Ασθενείς και οι Ιατροί δύνανται να λήξουν την παρούσα σχέση και να διαγράψουν τον Λογαριασμό τους με ενεργοποίηση του κουμπιού «Διαγραφή Λογαριασμού». Λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που προβλέπονται σε σχέση με την απενεργοποίηση και τη διαγραφή του χρήστη προβλέπονται στο άρθρο 7 κατωτέρω. Η Εταιρεία δύναται να λήξει την παρούσα σύμβαση με αποστολή απλού email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι Χρήστες έχουν συμπληρώσει στα στοιχεία του Λογαριασμού τους. Η καταγγελία επιφέρει τα αποτελέσματά της από την γνωστοποίησή της στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται στην διαγραφή των στοιχείων από τον Λογαριασμό του Χρήστη.

2. Εγγραφή των Χρηστών στην Πλατφόρμα και χρήση της Πλατφόρμας από τους Χρήστες

Άνοιγμα Λογαριασμού στην Πλατφόρμα: Για την δυνατότητα χρήσης της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της, ο επισκέπτης θα πρέπει να εγγραφεί με δική του πρωτοβουλία στην Πλατφόρμα ως Χρήστης προκειμένου να ανοίξει δικό του Λογαριασμό, αναλόγως με την κατηγορία εγγεγραμμένου Χρήστη (Ασθενής ή Ιατρός) στην οποία ανήκει.

2.1. Εγγραφή του Ασθενούς: Για το άνοιγμα Λογαριασμού του Ασθενούς, ο επισκέπτης οφείλει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό (πρόσβασης) και επιλογή ζώνης ώρας και προαιρετικά τον αριθμό τηλεφώνου του στα αντιστοίχως προβλεπόμενα πεδία κατά την εγγραφή του. Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Πλατφόρμα. Ο Ασθενής δύναται να εισάγει ελεύθερα ότι στοιχεία επιθυμεί και ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών ώστε να είναι εφικτή η αίτηση και η λήψη των υπηρεσιών από την Πλατφόρμα.

Συνιστάται στους Ασθενείς να μην χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία για τον σχηματισμό του ονόματος χρήστη ή να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο καθότι το στοιχείο αυτό θα είναι εμφανές κατά τη συμμετοχή τους στο Forum (άλλως δύνανται να επιλέξουν τη ρύθμιση ασφαλείας – privacy setting- που τους επιτρέπει να γίνεται ανώνυμα η ανάρτηση στο Forum).

2.2. Χρήση Πλατφόρμας από Ασθενή και εισαγωγή στοιχείων του Ασθενούς στο Λογαριασμό του

Η εγγραφή του ενός Χρήστη στην Πλατφόρμα ως Ασθενή του παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της Πλατφόρμας που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Στα Free Services. Ειδικότερα, οι Ασθενείς αποκτούν τα εξής δικαιώματα εισαγωγής στοιχείων στο Λογαριασμό τους κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση και ευθύνη τους :

ι) να δημιουργούν το προσωπικό Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς αναρτώντας τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το ιατρικό τους ιστορικό σε σχέση με την ασθένειά τους

ιι) να δημιουργούν στο Λογαριασμό Χρήστη τους με τη χρήση του ειδικού προγράμματος της Πλατφόρμας, το προσωπικό Θεραπευτικό τους Σχέδιο αναρτώντας τις θεραπείες τους, τα συμπτώματά τους, τα ραντεβού με τους ιατρούς τους, κ.ο.κ

ιιι) να ανεβάζουν σε ειδική ενότητα τις Προσωπικών τους Σημειώσεων συμπεριλαμβανομένου τυχόν φωτογραφιών από τα συμπτώματά τους (π.χ. δερματολογικά) ή/και φόρτωση (upload) εξετάσεων τους (εικόνες ή/και σχόλια) προς αποθήκευσή τους

ιv) να αναρτούν στο Forum της Πλατφόρμας περιεχόμενο σχετικό με την θεματολογία της πλατφόρμας καθώς και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτούν δημόσια άλλοι Ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στην Πλατφόρμα.

β) Στα Premium Services (υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής):

Η Πλατφόρμα παρέχει και δυνατότητα στον Ασθενή να επιλέξει και τις ακόλουθες επιπρόσθετες υπηρεσίες (premium services):

1. Προσθήκη φαρμάκων στο Σχέδιο Θεραπείας

2.Ρυθμίσεις συχνότητας πρόσληψης φαρμάκων και θεραπευτικών συνεδριών

3.Υπενθυμίσεις για δόσεις φαρμάκων και ραντεβού θεραπευτικών συνεδριών

Τα premium services παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ι) Δοκιμαστική Περίοδος: Κάθε Ασθενής θα δικαιούται με την εγγραφή του στην Πλατφόρμα και εφόσον το επιλέξει τη χρήση των Premium Services δοκιμαστικά άνευ ουδεμίας χρέωσης, για 30 ημέρες από την ημέρα εγγραφής του στα PremiumServices (η Δοκιμαστική Περίοδος). Η Δοκιμαστική Περίοδος ισχύει μια φορά για τον κάθε Ασθενή ενώ σε περίπτωση που επανεγγραφεί κάποιος χρήστης με τα ίδια στοιχεία δεν θα δικαιούται τη Δοκιμαστική Περίοδο.

ιι) Πληρωμή Συνδρομής: Μετά το πέρας της Δοκιμαστικής Περιόδου και εφεξής ο Ασθενής θα δύναται να χρησιμοποιήσει τα Premium Services μόνον κατόπιν προκαταβολής του συνόλου της ετήσιας συνδρομής μέσω PayPal. Προς τον σκοπό αυτό κάθε Ασθενής θα πρέπει να ανοίξει και να διατηρεί δικό του λογαριασμό PayPal, ο οποίος τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της PayPal που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ίδια τα θέματα των ηλεκτρονικών πληρωμών και για στα οποία δεν συμμετέχει ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Πλατφόρμα. Με τη λήψη της πληρωμής η Πλατφόρμα θα εκδίδει αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό – απόδειξη και θα το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο email του Ασθενούς.

ιιι) Διάρκεια συνδρομής: Η διάρκεια της συνδρομής θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της πληρωμής. Η συνδρομή που καλείται να καταβάλλει ο χρήστης αποτελεί τη συνολική δαπάνη για την περίοδο χρέωσης και συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ. Στη συνέχεια εφόσον δεν ανανεωθεί, η χρήση των Premium Services θα διακόπτεται για όσο χρόνο δεν έχει καταβάλλει ο Ασθενής νέα συνδρομή. Τα δεδομένα του Ασθενούς θα παραμένουν στον Λογαριασμό του, αλλά δεν θα δύνανται να εμπλουτιστούν με νέα στοιχεία που αφορούν στο premium service. Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιείται και πάλι με την καταβολή της αντίστοιχης ανανέωσης της συνδρομής. Κάθε ανανέωση θα γίνεται αυτόματα με την καταβολή της πληρωμής και θα ισχύει και αυτή για 12 μήνες.

iv) Πάγιες εντολές και ακύρωση αυτών: Έκαστος Ασθενής δύναται να δώσει εφόσον το επιθυμεί, πάγια εντολή πληρωμής της συνδρομής προς το Paypal κάθε έτος. Επίσης ο Ασθενής είναι σε θέση να ακυρώσει τις τυχόν πάγιες εντολές για αυτόματη ανανέωση των συνδρομών για την λήψη Premium Services που θα έχει ρυθμίσει στο PayPal ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω της Πλατφόρμας μας είτε μέσω του πίνακα διαχείρισης του λογαριασμού του στο PayPal. Με την εντολή αυτή θα σταματήσουν όλες τις μελλοντικές πάγιες εντολές, θα εξακολουθεί όμως να έχει πρόσβαση στις παροχές των Premium Services για 12 μήνες από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της πληρωμής της πιο πρόσφατης συνδρομής. Δεδομένου ότι ο Ασθενής κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου θα έχει δει και χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες των Premium Services, η προκαταβληθείσα αμοιβή πακέτου συνδρομής για τα Premium Services, μετά τη Δοκιμαστική περίοδο, δεν θα επιστρέφεται.

v) Μη επιστροφή πληρωμής συνδρομής: Με επιφύλαξη των όσων ισχύουν για το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο νόμο και αναφέρεται ειδικότερα στο άρθρο 8 κατωτέρω, αν ο Ασθενής διακόψει την παροχή των Premium Services, τότε η προκαταβληθείσα αμοιβή πακέτου συνδρομής για τον εναπομείναντα χρόνο των Premium Services δεν θα επιστρέφονται, αλλά θα εκπίπτει ως συπεμφωνημένη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Οι υπηρεσίες θα παύουν να παρέχονται από την ημερομηνία που η διακοπή γνωστοποιείται εγγράφως στην Πλατφόρμα με την αποστολή σχετικού email στο info@curecancer.gr εντός της ίδιας προθεσμίας.

v) Τυχόν διακοπή υπηρεσιών για λόγους ανωτέρα βίας: Η Πλατφόρμα δικαιούται να διακόψει τη χρήση των Premium Services για λόγους ανωτέρας βίας ή που σχετίζονται με τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή θέματα της Πλατφόρμας ή λόγω διακοπής των υπηρεσιών της οποτεδήποτε με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο Ασθενής, η δε διακοπή θα ισχύει από την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο εμαιλ.. Στην περίπτωση αυτή τυχόν μη δεδουλευμένες Υπηρεσίες επιστρέφονται στον Ασθενή σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης δικαιούται να αιτηθεί τη λήξη για σπουδαίο λόγο, στην περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας (οι οποίοι όλοι συνομολογούνται ως σπουδαίοι) ή διενέργειας παράνομης πράξης ή παράλειψης από την πλευρά του Ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή των υπηρεσιών θα είναι αυτόματη, η προκαταβληθείσα συνδρομή για Υπηρεσίες που ενδεχομένως υπολείπονται, δεν θα επιστρέφεται, αλλά θα εκπίπτει ως συπεμφωνημένη και δίκαιη ποινική ρήτρα.

vi) Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει (προσθέσει ή αφαιρέσει) τις παρεχόμενες υπηρεσίες Premium Services. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμολογιακή της πολιτική για το μέλλον ή/και να προσθέσει περισσότερες υπηρεσίες με επιπλέον αμοιβή.

vii) Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις παροχής premium services όταν για αυτές ο χρήστης έχει κάνει χρήση του δικαιώματος της δοκιμαστικής περιόδου.

2.3. Χρήση Πλατφόρμας από Ιατρό και άδεια Πρόσβασης στον Λογαριασμό του Ασθενούς

α) Εγγραφή Ιατρού: Η εγγραφή του ως χρήστη στην Πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στον Ιατρό να δημιουργήσει Λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ακόλουθα απλά προσωπικά του δεδομένα:

Όνομα και επίθετο, όνομα χρήστη, email κωδικός (password),τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας τα οποία η Πλατφόρμα τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της (https://curecancer.gr/privacy-policy).

Ο Ιατρός ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών. Η εγγραφή του Ιατρού ως εγγεγραμμένου μέλους είναι δωρεάν, προσωπική και αμεταβίβαστη.

Μέσω της Πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα στον Ιατρό να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό συγκεκριμένου Ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιατρός οφείλει να συμπληρώσει το email του Ασθενούς που του έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί εκτός Πλατφόρμας με δική του ευθύνη ως προς τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως ως προς τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια ο Ασθενής θα πρέπει να εγκρίνει την αίτηση πρόσβασης του Ιατρού κατά τα αναφερόμενα στο β) κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για κάθε νέο Ασθενή που θέλει να παρακολουθήσει. Σε περίπτωση που δεν λάβει την έγκριση κάποιου Ασθενούς ο Ιατρός δεν δύναται να κάνει καμία χρήση της Πλατφόρμας παρά μόνον να έχει πρόσβαση στον δικό του Λογαριασμό.

Ρητώς επισημαίνεται ότι ο Ιατρός δεν έχει πρόσβαση στο Forum της Πλατφόρμας ούτε δύναται να κάνει οποιαδήποτε ανάρτηση σε αυτό.

β) Διαδικασία παροχής συγκατάθεσης πρόσβασης στον Λογαριασμό του Ασθενούς: Η Πλατφόρμα ενημερώνει τον Ασθενή με την εμφάνιση ειδικής ενημερωτικής ένδειξης (pop up) και με την αποστολή ενός αυτοματοποιημένου email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχετικά με το αίτημα πρόσβασης του Ιατρού, προς έγκριση της αίτησης του συγκεκριμένου Ιατρού – Χρήστη και παροχή άδειας πρόσβασης στο Λογαριασμό του Ασθενούς υπό τους όρους που προβλέπονται στην Πλατφόρμα. Η αίτηση πρόσβασης του Ιατρού προς το Ιατρικό Ιστορικό του Ασθενούς παραμένει σε κατάσταση εκκρεμότητας (pending) χωρίς κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό, μέχρι την έγκριση της αίτησης από τον Ασθενή. Ο Ασθενής μπορεί να μην απαντήσει ή να απορρίψει χωρίς καμία αιτιολογία και ελεύθερα οποιαδήποτε αίτηση.

γ) Πρόσβαση στον Λογαριασμό του Ασθενούς: Εφόσον εγκριθεί η αίτηση πρόσβασης του Ιατρού, από τον Ασθενή, τότε ο Ιατρός αποκτά το δικαίωμα απλής πρόσβασης και θέασης του Ιατρικού Ιστορικού και του Θεραπευτικού Σχεδίου του Ασθενούς, υπό τους όρους και την νομοθεσία που ισχύει για την σχέση μεταξύ Ιατρού και Ασθενούς. Η Πλατφόρμα δεν παρέχει στον Ιατρό δικαίωμα σχολιασμού ή τροποποίησης του περιεχομένου του Λογαριασμού.

Προς αποφυγή πάντως οποιασδήποτε σύγχυσης, ρητώς επισημαίνεται ότι οι Ιατροί που αποκτούν πρόσβαση στην Πλατφόρμα δεν έχουν δυνατότητα παροχής προσωπικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Ασθενείς που είναι μέλη της Πλατφόρμας δια μέσου της Πλατφόρμας.

δ) Επισημαίνεται επίσης ότι ο Ιατρός αποκτά πρόσβαση στις Προσωπικές Σημειώσεις του Ασθενούς μόνον αν ο Ασθενής έχει επιλέξει οι Σημειώσεις αυτές να είναι ορατές στον Ιατρό δια μέσου του ειδικού privacy setting, το οποίο δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε.

ε) Ανάκληση Συγκατάθεσης: Η άδεια πρόσβασης που έχει δώσει ένας Ασθενής σε συγκεκριμένο Ιατρό στον Λογαριασμό του γενικά ανακαλείται οποτεδήποτε, ελεύθερα και χωρίς αιτιολογία από τον Ασθενή με το πάτημα του σχετικού κουμπιού ανάκλησης πρόσβασης.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις για τη χρήση της Πλατφόρμας

3.1. Ποιοι δικαιούνται να γίνουν Μέλη: Η παροχή της υπηρεσίας απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε ενηλίκους (άνω των 18 ετών) και σε άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Πλατφόρμα δικαιούται οποτεδήποτε αζημίως και αναιτιολογήτως να απορρίψει αίτημα επισκέπτη για άνοιγμα λογαριασμού ή να αποκλείσει ή/και διαγράψει οριστικά ή προσωρινά ήδη εγγεγραμμένο Χρήστη οποτεδήποτε ιδίως όμως σε περίπτωση που λάβει σχετική καταγγελία από άλλον Χρήστη ή από τρίτο ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή για τυχόν παράνομη συμπεριφορά ή για παραβίαση των παρόντων όρων.

3.2. Πρωτοβουλία του Χρήστη για Εγγραφή του στην Πλατφόρμα: Όλες οι υπηρεσίες της Πλατφόρμας curecancer.gr / curecancer.eu παρέχονται προς τον Χρήστη αποκλειστικά και μόνον κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας για τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας της Πλατφόρμας που ως άνω περιγράφηκαν.

Ρητώς επισημαίνεται ότι η Πλατφόρμα κανέναν έλεγχο (τυπικό ή ουσιαστικό) δεν ενεργεί κατά την εγγραφή του Ιατρού του Ασθενούς και καμία απολύτως επαφή, επικοινωνία ή γνώση δεν έχει ούτε με τον ίδιο τον Ιατρό ούτε με τα στοιχεία, την επαγγελματική του κατάρτιση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετίζεται ή αφορά τον Ιατρό. Είναι ευθύνη του ίδιου του Ασθενούς να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για τον δικό του Ιατρό στον οποίο επιθυμεί να παράσχει την πρόσβαση ενώ αν έχει υπόνοια για οποτεδήποτε παρανομία ή παρατυπία καλείται να πατήσει το κουμπί ανάκλησης της πρόσβασης.

3.3. Προϋποθέσεις Χρήσης της Κοινότητας/Forum: Κάθε Ασθενής ευθύνεται ο ίδιος και για το περιεχόμενο που αναρτά στο Forum (όπως όλως ενδεικτικά σχόλια, άρθρα, συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, αξιολογήσεις κλπ), το δε περιεχόμενο αυτό δεν θα πρέπει να είναι παράνομο ή να παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Επίσης οφείλει ο ίδιος να ρυθμίσει το ειδικό privacy setting ώστε αν επιθυμεί να μην φαίνεται το όνομα χρήστη του κατά την ανάρτηση περιεχομένου στο Forum. Διαφορετικά το όνομα χρήστη του θα είναι ορατό από τους υπόλοιπους Ασθενείς της Πλατφόρμας.

Οι Ιατροί δεν έχουν ούτε δικαίωμα πρόσβασης ούτε ασφαλώς και ανάρτησης σχολίου στο Forum.

Ο Ασθενής προβαίνει σε χρήση του Forum της Πλατφόρμας με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Ασθενής ευθύνεται αποκλειστικώς για την καλόπιστη και ορθολογική κατά την κρίση του μέσου ανθρώπου χρήση των πληροφοριών ή/και της ενημέρωσης που λαμβάνει από έτερους Ασθενείς που έχουν αναρτήσει στο Forum καθώς και για την διασταύρωση αυτών με τον Ιατρό που τον παρακολουθεί συστηματικά

Οι Ασθενείς δηλώνουν ότι είναι δικαιούχοι ή έχουν την άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των περιεχομένων και σχολίων που τυχόν αναρτούν και ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εν γένει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά δικαίωμα στην προσωπικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητα, δεν προσβάλλουν την τιμή ή την υπόληψη τρίτων κλπ) σε σχέση με το προαναφερθέν υλικό. Οι Ασθενείς απαγορεύεται να αναρτούν σχόλια των οποίων το περιεχόμενο είναι χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον οι Ασθενείς δηλώνουν ότι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με τη νομιμότητα και την εν γένει συμμόρφωση με τη νομοθεσία των σχολίων που αναρτούν στην Ιστοσελίδα. Οι Ασθενείς δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν ότι τα σχόλια στα οποίες αποκτούν πρόσβαση έχουν δημιουργηθεί από τρίτους οι οποίοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την εν γένει νομιμότητα τους και την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιοδήποτε ζημία στους ίδιους ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή σχόλια χρήστη μέσω της Πλατφόρμας, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και ο ζημιωθείς θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στα πρόσωπα που έχουν αναρτήσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι Ασθενείς επίσης αποδέχονται ότι τα σχόλια στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω της παρούσας υπηρεσίας, αποτελούν έκφραση των απόψεων του εκάστοτε δημιουργού του και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την γνώμη ή τις απόψεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή σχολίων που έχουν αναρτηθεί στην Πλατφόρμα της.

3.4. Μυστικοί κωδικοί για την πρόσβαση στο Λογαριασμό: Όλοι οι Χρήστες ορίζουν τους προσωπικούς τους μυστικούς κωδικούς, τους οποίους μπορούν να τροποποιούν οποτεδήποτε και όσο συχνά το επιθυμούν. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψής τους και την μη χρήση από τρίτα πρόσωπα . Δέον είναι για λόγους ασφαλείας, όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες να αλλάζουν τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία των κωδικών τους.

Ο συγκεκριμένος κωδικός ταυτοποιεί έκαστο Χρήστη και αποδίδει στον Χρήστη τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία Μέλους στην οποία ανήκει (Ιατρός ή Ασθενής) βάσει της αρχικής εγγραφής του. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στον Λογαριασμό τους ή σε Λογαριασμό τρίτου στον οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης βάση του μυστικού τους κωδικού καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στον ίδιο ή σε τρίτα πρόσωπα μέσω του λογαριασμού τους.

Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει ο Χρήστης να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας με email στο info@curecancer.gr, αλλιώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν δεν γίνει η εν λόγω γνωστοποίηση τότε ευθύνεται ο ίδιος ο Χρήστης για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό Χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου αποδεδειγμένης ενημέρωσης της Εταιρείας.

3.5. Άδεια Χρήσης Πλατφόρμας: Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και την εγγραφή των Χρηστών ως μελών στην Πλατφόρμα παρέχεται σε αυτούς μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκμεταλλεύσιμη άδεια χρήσης αορίστου χρόνου των υπηρεσιών της Πλατφόρμας αναλόγως την κατηγορία Μέλους στην οποία ανήκει ο κάθε Χρήστης για ιδιωτική τους και μόνον χρήση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών από τους εγγεγραμμένους Χρήστες για οποιαδήποτε εμπορική ή για τυχόν παράνομη εκμετάλλευση. Η εν λόγω άδεια χρήσης δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε από τα μέρη αναιτιολόγητα ή/και για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν ως λόγοι διακοπής ή απαγόρευσης ή καταγγελίας των παρόντων όρων.

3.6. Διαγραφή Περιεχομένου από την Πλατφόρμα (Notice & Take Down Process): Η Εταιρεία ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και δη ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας του Περιεχομένου δεν έχει, βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των σχολίων που αναρτώνται στην κοινότητα κατόπιν πρωτοβουλίας των χρηστών, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχόμενου των σχολίων που αναρτά. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει (κατεβάσει) την προβολή σχολίου προσωρινά ή οριστικά ή να προχωρήσει στον αποκλεισμό χρήστη οποτεδήποτε και αμέσως μόλις λάβει γνώση ή αντιληφθεί τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την Εταιρεία κατά χρήστη για την διακοπή προβολής σχολίου του (Notice and Take Down Process) κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε δυνατή πρόνοια ώστε η αιτιολόγηση να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη ανάρτηση Περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες, αναληθείς και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της Εταιρείας λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβηκε εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία οφείλει να κατεβάσει την προβολή σχολίου σε περίπτωση σχετικής εντολής ή αίτησης ή απόφασης από αρμόδια Αρχή ή από Δικαστήριο.

3.8. Υπερσύνδεσμοι σε σελίδες τρίτων: Η Πλατφόρμα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο χρήστης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

4. Όροι και προϋποθέσεις για τις σχέσεις Ασθενούς και Ιατρού

4.1. Ο εγγεγραμμένος Ασθενής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στους Ιατρούς :

α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια, επικαιροποίηση και τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των στοιχείων και των πληροφοριών που δηλώνει και εισάγει καθοιονδήποτε τρόπο στην Πλατφόρμα και γνωστοποιεί στους Ιατρούς σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.

β) οφείλει να συμμορφώνεται με τη φύση της Πλατφόρμας και ιδίως με το γεγονός ότι καμία υπηρεσία αυτής δεν αποτελεί και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν καθώς επίσης και με το γεγονός ότι η χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας δεν αποτελεί ούτε δύναται με οιονδήποτε τρόπο να ερμηνευθεί ως ιατρική πράξη από την πλευρά της Εταιρείας.

γ) έκαστος Ασθενής έχοντας λάβει υπόψη τη φύση και τον προορισμό της Πλατφόρμας, δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει τη φύση της και τους παρόντες όρους και έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο η Πλατφόρμα προορίζεται.

Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, ο Ασθενής ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) δύναται προκληθεί στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.2. Ο Ιατρός έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) υποχρεούται να προβαίνει σε χρήση της Πλατφόρμας συμμορφούμενος με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, τους παρόντες όρους χρήσης, την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη καθώς και με τους ειδικότερους νόμους και Κώδικες που διέπουν το ιατρικό λειτούργημα.

β) υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τη φύση της Πλατφόρμας και να μην χρησιμοποιεί σε καμία απολύτως περίπτωση και για κανέναν απολύτως λόγο τις υπηρεσίες αυτής ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για το λόγο αυτό ο εγγεγραμμένος ιατρός θα πρέπει να απέχει από ενέργειες που παραβιάζουν τη φύση της Πλατφόρμας και τους παρόντες όρους και έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο η Πλατφόρμα προορίζεται.

γ) οφείλει να ενημερώνει και να λαμβάνει συγκατάθεση από τον Ασθενή για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση που φυλάσσει ο ίδιος προσωπικά δεδομένα των Ασθενών με τους οποίους επικοινωνεί ατομικά (λ.χ. ενδεικτικά αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του Ιατρικού Ιστορικού του Ασθενούς στο προσωπικό αρχείο του Ιατρού). Για την επεξεργασία των δεδομένων των Ασθενών που πραγματοποιεί ο Ιατρός ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει ευθύνη ο ίδιος για την πλήρη τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών του.

Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Ιατρού – Χρήστη, ο τελευταίος ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Νομική φύση της Εταιρείας – Αποποίηση ευθύνης

5.1. Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό εργαλείο υπό τη νομική μορφή που περιγράφηκε στα άρθρα 1.1 και 3 ανωτέρω. Η Πλατφόρμα δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως πράξη διαφημιστικής προβολής των ιατρών που εγγράφονται και συμμετέχουν σε αυτή ή ως διαμεσολάβηση για την εξεύρεση πελατείας, ούτε υπόσχεται σε αυτούς αύξηση ή διατήρηση της πελατείας τους ή άλλο σχετικό όφελος.

5.2. Η Εταιρεία δεν συμβάλλεται με τους Ιατρούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους εργασιακή σχέση, με σχέση αντιπροσωπείας, πρόστησης κτλ.

5.3. Η χρήση της Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιατρική πράξη δεδομένου μάλιστα ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Ασθενή και προς τους Ιατρούς δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την τέλεση ιατρικών ή συναφών πράξεων. Ασφαλώς, η Πλατφόρμα δεν αποτελεί, δεν προορίζεται, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως μέσο υποκατάστασης του ιατρού και των κάθε είδους διαγνώσεων, θεραπειών, παρακολουθήσεων, συμβουλών και εξετάσεων που παρέχονται ή δύναται να παρασχεθούν από ιατρούς. Συνεπώς ο Χρήστης πρέπει να απευθύνεται σε ιατρούς σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την κρίση του μέσου ανθρώπου τούτο κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο ή επιβεβλημένο από τις περιστάσεις και να μην αναβάλλει ή αποφεύγει να επισκεφθεί ιατρό εξαιτίας της πρόσβασης του ιατρού στο ιατρικό ιστορικό του. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών και περιπτώσεων επείγουσας ιατρικής ανάγκης για τα οποία θα πρέπει να επικοινωνεί απευθείας και αμέσως με κατάλληλο ιατρό ή/και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) H Πλατφόρμα δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους ασφαλιστικούς φορείς.

5.4. Άπαντα τα Μέλη της Πλατφόρμας αποδέχονται και δηλώνουν ότι προβαίνουν σε χρήση της πλατφόρμας «ως έχει». Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι τόσο η πλατφόρμα όσο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται μέσω αυτής ή οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Χρήστης εξαιτίας ή με αφορμή την χρήση της (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που αναρτάται στην κοινότητα) είναι απαλλαγμένες από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, απαιτήσεις, σφάλματα, ιούς ή ότι είναι αξιόπιστες, κατάλληλες προς χρήση, ορθές, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την καταλληλόλητα της πλατφόρμας για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

5.5. Η Εταιρεία αν και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και προσήκουσα λειτουργία της πλατφόρμας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται προκύψει στον Χρήστη της πλατφόρμας ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή την χρήση της Πλατφόρμας λόγω ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος ή εν γένει γεγονότος που δεν εμπίπτει στην σφαίρα επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση που τυχόν δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη της Εταιρείας τούτη, όταν είναι επιτρεπτό εκ του νόμου, περιορίζεται στο όριο του ποσού των 500 ευρώ.

6. Τροποποιήσεις – αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας

6.1. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε τόσο σε τροποποιήσεις και αναβάθμιση της πλατφόρμας ως σύνολο ή και των επιμέρους στοιχείων αυτής, του τρόπου λειτουργίας της, των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών όσο και σε τροποποιήσεις των όρων χρήσης με ενημέρωση των Χρηστών με ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με τους τροποποιημένους όρους, ο τελευταίος υποχρεούται να παύσει την χρήση της Πλατφόρμας παραχρήμα και να διαγράψει τον Λογαριασμό του.

6.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να διακόψει τη λειτουργία της πλατφόρμας οριστικά ή προσωρινά αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και οποιαδήποτε διατύπωσης με απλή προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών δια μέσου ανάρτησης στην Πλατφόρμα.

7. Θέματα διαγραφής/απενεργοποίησης Λογαριασμού από τους Χρήστες

7.1.

α) Τα δεδομένα τηρούνται στην Πλατφόρμα μόνον για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της που αιτείται ο Ασθενής ή ο Ιατρός με δική τους πρωτοβουλία και με την Εγγραφή τους σε αυτή.

β) Τα δεδομένα διαγράφονται ως εξής:

ι). Ο Ασθενής μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού μπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού με τη δυνατότητα μελλοντικής επαναενεργοποίησης του λογαριασμού στην πλατφόρμα. Μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού κατά τα ανωτέρω το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της Πλατφόρμας θα παραμένει ορατό, πλην όμως θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 5 της Πολιτικής Απορρήτου)

ιι). Επίσης, ο Ασθενής, μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού του μπορεί να προβεί σε πλήρη διαγραφή του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επαναενεργοποίησης του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται και όλα τα δεδομένα του. Το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της Πλατφόρμας θα παραμένει ορατό, πλην, όμως, θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 5 της Πολιτικής Απορρήτου)

ιιι). Το ιι) ως άνω εφαρμόζεται και για τον Ιατρό, ήτοι μόλις ο Ιατρός προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του μέσω της ειδικής ρύθμισης της Πλατφόρμας διαγράφονται και τα προσωπικά του δεδομένα που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του.

ιv) Εξυπακούεται ότι ο Ασθενής δύναται ελεύθερα και οποτεδήποτε να διαγράφει, σβήνει, τροποποιεί, αφαιρεί ή επεξεργάζεται καθοιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα που έχει εισάγει στον Λογαριασμό του.

7.2. Συνέπειες διαγραφής από την Πλατφόρμα: Τυχόν διαγραφή οποιουδήποτε χρήστη από την Πλατφόρμα, συνεπάγεται καταγγελία της παρούσας και συνεπάγεται και την ταυτόχρονη απώλεια της ιδιότητάς του ως εγγεγραμμένου Μέλους της Πλατφόρμας και τη μη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης στον λογαριασμό του ή στον λογαριασμό άλλων Μελών στα οποία έχουν αποκτήσει πρόσβαση. Η Πλατφόρμα διατηρεί και η ίδια το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε χρήστη οποτεδήποτε με ή χωρίς αιτιολογία.

8. Υπαναχώρηση από τις υπηρεσίες premium - services

8.1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον Ασθενή. Ειδικότερα, ο Ασθενής, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί δοκιμαστική περίοδος για τα premium services κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 β vii ανωτέρω.Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της σύμβασης.

8.2. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Ασθενής οφείλει να μας ενημερώσει (δηλαδή την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURE CANCER», η οποία εδρεύει στo Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 41, τηλέφωνο: 2106748715, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curecancer.gr) για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (https://curecancer.gr/entipo-ypanaxorisis).

Η υποβολή αιτήματος προς την εταιρεία για ετήσια συνδρομή αποτελεί ρητό αίτημα του Ασθενή προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης. Ο Ασθενής υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα η Εταιρεία του παρείχε μέχρι να δηλώσει ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η Εταιρεία θα του επιστρέψει ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο καταβληθέν ποσό αφού αφαιρεθεί από αυτό ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης.

8.3. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν σχετίζεται με τις τυχόν διαδικασίες που προβλέπονται από το PayPal. Το PayPal λειτουργεί από τρίτη ανεξάρτητη εταιρεία, συνεπώς για οποιοδήποτε διαδικασία σχετίζεται με το PayPal ο Ασθενής υπόκειται στους όρους λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και για οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα δημιουργηθεί, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας και αποκλειστικά σε αυτή.

9. Γενικότεροι όροι – Εφαρμοστέο Δίκαιο

9.1. Οι παρόντες όροι διέπουν την χρήση της Πλατφόρμας από οποιονδήποτε Χρήστη και αποτελούν τη μοναδική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών της Κατηγορίας: Ασθενής και Ιατρός σε σχέση με την χρήση της Πλατφόρμας.

9.2. Όλοι οι τίτλοι των άρθρων είναι ενδεικτικοί, έχουν τεθεί για λόγους ευχέρειας.

9.3. Όλες οι τυχόν διενέξεις μεταξύ της Εταιρείας και ενός (υφισταμένου ή πρώην) Χρήστη σχετικά με οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή την χρήση της πλατφόρμας διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Τα μέρη συμφωνούν ρητώς δια των παρόντων ότι κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

9.4. Αν μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται.

9.5.Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή μη άσκηση του δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό.

9.6. Εναλλακτική επίλυση των διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με συναλλαγή που πραγματοποίησε με την Εταιρεία μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11471, Αθήνα, +302106460284, +302106460784, info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο email info@curecancer.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html.


Πολιτική απορρήτου χρηστών πλατφόρμας curecancer.gr / curecancer.eu

1. Γενικό Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τόσο των Ασθενών (απλά και ευαίσθητα δεδομένα) όσο και των Ιατρών (απλά δεδομένα) και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από την curecancer.gr / curecancer.eu .

1.2. Στοιχεία Υπευθύνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την διάκριση που έγινε ανωτέρω είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURE CANCER», η οποία εδρεύει στo Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 41, τηλέφωνο: +30 2106748715, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curecancer.gr. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά και για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους κατά τα ανωτέρω.

1.3. Ρόλος της Πλατφόρμας: Η Πλατφόρμα είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα απλά προσωπικά δεδομένα των Ασθενών και για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι ίδιοι οι Ασθενείς με δική τους πρωτοβουλία στο Λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα. Επίσης είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας και για τα απλά δεδομένα των Ιατρών που εισάγουν για την δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, κατόπιν πρωτοβουλίας των Ασθενών και των Ιατρών για την χρήση των υπηρεσιών της, φυλάσσει τα δεδομένα αυτά στην Πλατφόρμα ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας χωρίς να έχει καμία απολύτως πρόσβαση, έλεγχο ή δυνατότητα παρέμβασης σε αυτά. Η Πλατφόρμα ουδεμία ανάμειξη ή επιρροή ή έλεγχο ασκεί επί των αναρτήσεων του Ασθενούς και επί του περιεχομένου του Ιατρικού του Ιστορικού ή του Θεραπευτικού Σχεδίου καθώς και επί των ρυθμίσεων του Λογαριασμού του. Οι υπηρεσίες πάντως που παρέχει η Πλατφόρμα είναι αποκλειστικά αυτοματοποιημένες και τεχνικά ουδέτερες ενώ τα δεδομένα τηρούνται κρυπτογραφημένα ως αναφέρεται αναλυτικότερα κατωτέρω στο άρθρο 6

2. Δεδομένα που συλλέγονται

2.1. Για την δημιουργία Λογαριασμού Ασθενούς:

Ο Ασθενής προβαίνει σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα με δική του πρωτοβουλία. Προς τον σκοπό αυτόν καταχωρεί τα εξής στοιχεία του:

Όνομα και επίθετο

όνομα χρήστη

email

κωδικός (password)

τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας (αυτόματη εφαρμογή)

Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Πλατφόρμα. Ο Ασθενής δύναται να εισάγει ελεύθερα ό,τι στοιχεία επιθυμεί και ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών ώστε να είναι εφικτή η αίτηση και η λήψη των υπηρεσιών από την Πλατφόρμα.

Συνιστάται στους Ασθενείς να μην χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία για τον σχηματισμό του ονόματος χρήστη ή να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο καθότι το στοιχείο αυτό θα είναι εμφανές κατά τη συμμετοχή τους στο Forum (εκτός αν επιλέξουν τη ρύθμιση ασφαλείας – privacy setting- που τους επιτρέπει να γίνεται ανώνυμα η ανάρτηση στο Forum).

2.2. Για την χρήστη των Υπηρεσιών από τον Ασθενή

Με την εγγραφή του στην Πλατφόρμα και τη δημιουργία Λογαριασμού, ο ασθενής έχει δικαίωμα να εισάγει στοιχεία κατά τη δική του ελεύθερη κρίση και βούληση δεδομένα του στα ακόλουθα:

Ι) Δωρεάν Υπηρεσίες

(α) Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς, στο οποίο αναρτά πληροφορίες και λεπτομέρειες για το ιατρικό του ιστορικό.

(β) Θεραπευτικό Σχέδιο, στο οποίο αναρτά τις θεραπείες του, τα συμπτώματά του και τα ραντεβού με τους γιατρούς.

(γ) Στην ειδική ενότητα για ανάρτηση Προσωπικών τους Σημειώσεων συμπεριλαμβανομένου τυχόν φωτογραφιών από τα συμπτώματά τους (π.χ. δερματολογικά) ή/και φόρτωση (upload) εξετάσεων τους (εικόνες ή/και σχόλια) προς αποθήκευσή τους

(δ) Ανάρτηση περιεχομένου στο Forum της Πλατφόρμας που σχετίζεται με τη θεματολογία της Πλατφόρμας προς ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους Ασθενείς που επιθυμούν να αναρτούν δημόσια περιεχόμενο στην Πλατφόρμα.

ΙΙ) Premium Υπηρεσίες (κατόπιν καταβολής συνδρομής)

(α) Προσθήκη φαρμάκων στο Σχέδιο Θεραπείας

(β) Ρυθμίσεις συχνότητας πρόσληψης φαρμάκων και θεραπευτικών συνεδριών

(γ) Υπενθυμίσεις για δόσεις φαρμάκων και ραντεβού θεραπευτικών συνεδριών

Οι Ασθενείς διαθέτουν ειδική ρύθμιση ιδιωτικότητας -privacy setting- για τα ακόλουθα:

α) Προσαρμογή ώστε οι αναρτήσεις τους στο Forum να είναι τελείως ανώνυμες, ήτοι να μην εμφανίζεται ούτε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν

β) Προσαρμογή ώστε οι Προσωπικές τους Σημειώσεις να είναι ορατές και στους Ιατρούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Λογαριασμό τους ή μυστικές

Ο Ασθενής ελέγχει ο ίδιος και δύναται να επιλέξει ελεύθερα τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητά του καθώς και να τις τροποποιήσει οποτεδήποτε.

2.3. Για την δημιουργία Λογαριασμού Ιατρού:

Ο Ιατρός προβαίνει σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα με δική του πρωτοβουλία εφόσον έχει προηγηθεί προσωπική επαφή με τον ασθενή (εκτός Πλατφόρμας). Προς τον σκοπό της Εγγραφής του καταχωρεί τα εξής στοιχεία του:

Όνομα και επίθετο

όνομα χρήστη

email

κωδικός (password)

τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας (αυτόματη εφαρμογή)

Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Πλατφόρμα. Ο Ιατρός δύναται να εισάγει ελεύθερα ό,τι στοιχεία επιθυμεί και ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών ώστε να είναι εφικτή η αίτηση και η λήψη των υπηρεσιών από την Πλατφόρμα καθώς και για την δυνατότητα λήψης της συγκατάθεσης του Ασθενούς για την πρόσβαση στον Λογαριασμό του με την επαλήθευση των στοιχείων του από τον Ασθενή. Διευκρινίζεται ότι ο Ιατρός έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Λογαριασμό του Ασθενούς κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής αυτού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.5. κατωτέρω ενώ δεν έχει δυνατότητα χρήσης καμίας άλλης υπηρεσίας της Πλατφόρμας (ούτε και πρόσβαση ή ανάρτηση περιεχομένου στο Forum).

Επίσης, προαιρετικά, μετά το double opt in ο Ιατρός δύναται προαιρετικά να συμπληρώσει: Ειδικότητα, Τίτλοι σπουδών, χώρα και πόλη του Ιατρού.

2.4. Παροχή ρητής συγκατάθεσης για την Εγγραφή και για την Λήψη των Υπηρεσιών

Η επεξεργασία των ως άνω απλών και ευαίσθητων δεδομένων πραγματοποιείται, άρα, κατόπιν της ρητής και ελεύθερης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου την οποία καλείται να διαβάσει ο Ασθενής και ο Ιατρός (με το άνοιγμα ειδικού παραθύρου με τους όρους και την υποχρεωτική κάθετη κύλιση -scroll down) πριν την ελεύθερη ρητή αποδοχή τους (κλικάροντας το αντίστοιχο κουμπί).

Επισημαίνεται ότι για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του Ασθενούς και του Ιατρού ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in). Αποστέλλεται, δηλαδή, και email στον Ασθενή και στον Ιατρό προκειμένου να ενεργοποιήσει την εγγραφή του δια μέσου του λινκ που του παρέχεται στο email αυτό. Σε περίπτωση που δεν προβεί σε ενεργοποίηση, τότε τα δεδομένα διαγράφονται εντός 48 ωρών και άρα ο ενδιαφερόμενος Χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την εγγραφή του από την αρχή.

2.5. Διαδικασία Παροχής ρητής συγκατάθεσης από τον Ασθενή προς τον Ιατρό για δυνατότητα Πρόσβασης στον Λογαριασμό του Ασθενούς

Ο Ιατρός μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Λογαριασμό του Ασθενούς στην Πλατφόρμα μόνον υπό την ακόλουθη διαδικασία:

Ο Ασθενής κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, παρέχει σε αυτόν το email του, σε προσωπική τους επαφή εκτός Πλατφόρμας προκειμένου ο Ιατρός να δύναται να ακολουθήσει την παρούσα διαδικασία για να του επιτραπεί η πρόσβαση στον Λογαριασμό του Ασθενούς.

Στη συνέχεια και αφού πρώτα εγγραφεί στην Πλατφόρμα, αποστέλλει μέσω της Πλατφόρμας, e-mail στον Ασθενή, ζητώντας του να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ του.

Ο Ασθενής ενημερώνεται κατόπιν από την Πλατφόρμα, σχετικά με το αίτημα πρόσβασης του Ιατρού, με την εμφάνιση ειδικής ενημερωτικής ένδειξης (pop-up) κατά την είσοδό του στον Λογαριασμό του και με την αποστολή ενός αυτοματοποιημένου e-mail.

Ο Ασθενής θα πρέπει να χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή του ώστε ο Ιατρός να αποκτήσει πρόσβαση (δικαίωμα απλής πρόσβασης και θέασης) στο Ιατρικό Ιστορικό και το Θεραπευτικό του Σχέδιο του Ασθενούς

Εφόσον ο Ασθενής έχει ενεργοποιήσει ο ίδιος την ρύθμιση ιδιωτικότητας που το επιτρέπει, ο Ιατρός δύναται να δει και τις Προσωπικές Σημειώσεις του Ασθενούς. Διαφορετικά αυτές θα παραμένουν μυστικές χωρίς δυνατότητα πρόσβασης από τον Ιατρό.

Η Πλατφόρμα παρέχει στον Ιατρό αποκλειστικά την δυνατότητα θέασης του περιεχομένου του Λογαριασμού του Ασθενούς. Δεν δικαιούται ούτε να σχολιάσει αυτά στην Πλατφόρμα ούτε να διορθώσει/αλλάξει αυτά.

Ο ασθενής δικαιούται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή ο Ιατρός παύει να έχει πρόσβαση τελείως στον Λογαριασμό του Ασθενούς.

Ο Ιατρός δεσμεύεται από το Ιατρικό Απόρρητο και από την σχέση Ασθενούς - Ιατρού ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Ασθενούς ως αυτά ρυθμίζονται ειδικότερα στον Ιατρικό Κώδικα και στους σχετικούς νόμους που δεσμεύουν απαρεγκλίτως τον Ιατρό.

Χρόνος τήρησης και Διαγραφή δεδομένων

α) Τα δεδομένα τηρούνται στην Πλατφόρμα μόνον για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της που αιτείται ο Ασθενής ή ο Ιατρός με δική τους πρωτοβουλία και με την Εγγραφή τους σε αυτή.

β) Τα δεδομένα διαγράφονται ως εξής:

ι). Ο Ασθενής μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού μπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού με τη δυνατότητα μελλοντικής επαναενεργοποίησης του λογαριασμού στην πλατφόρμα. Μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού κατά τα ανωτέρω το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της Πλατφόρμας θα παραμένει ορατό, πλην όμως θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 5 κατωτέρω).

ιι). Επίσης, ο Ασθενής, μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού του μπορεί να προβεί σε πλήρη διαγραφή του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επαναενεργοποίησης του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται και όλα τα δεδομένα του. Το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της Πλατφόρμας θα παραμένει ορατό, πλην, όμως, θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 5 κατωτέρω).

ιιι). Το ιι) ως άνω εφαρμόζεται και για τον Ιατρό, ήτοι μόλις ο Ιατρός προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του μέσω της ειδικής ρύθμισης της Πλατφόρμας διαγράφονται και τα προσωπικά του δεδομένα που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του.

ιv) Εξυπακούεται ότι ο Ασθενής δύναται ελεύθερα και οποτεδήποτε να διαγράφει, σβήνει, τροποποιεί, αφαιρεί ή επεξεργάζεται καθοιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα που έχει εισάγει στον Λογαριασμό του.

3. Νομιμότητα επεξεργασίας (απλών και ευαίσθητων) προσωπικών δεδομένων

3.1. Πηγές δεδομένων:

Τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων – οι Ασθενείς (απλά δεδομένα για την εγγραφή τους, την επαλήθευση της εγγραφής τους και την εκτέλεση της σύμβασης με την Πλατφόρμα και ευαίσθητα δεδομένα που εισάγουν οι ίδιοι στο Λογαριασμό τους) και οι Ιατροί (απλά δεδομένα τους για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα και την επαλήθευση της συγκατάθεσης του Ασθενούς για πρόσβαση στο Λογαριασμό του)

3.2. Νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας:

(α) Συγκατάθεση

Από τον Ασθενή: τόσο κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, όσο και ξεχωριστά για την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο προφίλ από τον Ιατρό.

Από τον Ιατρό: Κατά την εγγραφή του στην Πλατφόρμα.

Double opt-in: Μετά τη δήλωση της συγκατάθεσης του χρήστη (Ασθενή ή Ιατρού) κατά την Εγγραφή του στην Πλατφόρμα, η Πλατφόρμα αποστέλλει αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του χρήστη. Με το μήνυμα αυτό ο χρήστης καλείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του εντός 48 ωρών άλλως τα δεδομένα εγγραφής του διαγράφονται.

(β) Επικουρικά – για τα απλά δεδομένα, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης

Η επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους της εταιρείας είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης για τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας τις οποίες αιτείται να λάβει οικειοθελώς ο Ασθενής. Επίσης είναι αναγκαία και για την εκτέλεση της σύμβασης ως προς την παροχή της πρόσβασης στο Λογαριασμό του Ασθενούς από τον Ιατρό βάσει των Όρων Χρήσης που περιλαμβάνουν τους όρους παροχής των υπηρεσιών της Πλατφόρμας και αποτυπώνονται αναλυτικά στους όρους χρήσης της Πλατφόρμας, τους οποίους καλείται να διαβάσει, πριν τους αποδεχτεί, ο Ασθενής (με το πάτημα του κουτιού αποδοχής)

Επίσης, ειδικά σε ό, τι αφορά στις premium υπηρεσίες, η επεξεργασία των απλών δεδομένων του Ασθενούς είναι απαραίτητη και για την καταβολή της συνδρομής του Ασθενούς και την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών.

4. Εκτελούντες την Επεξεργασία - Αποδέκτες

4.1. Με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των υπηρεσιών της η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκπλήρωση μέρους αυτών όπως εταιρεία κατασκευής και συντήρησης της Πλατφόρμας, εταιρεία για την αποθήκευση του περιεχομένου της πλατφόρμας, εταιρεία που διενεργεί ενέργειες απαραίτητες για τη λειτουργία της πλατφόρμας όπως αποστολή email, εταιρεία για cloud hosting, εταιρεία εκτέλεσης και εκκαθάρισης των ηλεκτρονικών πληρωμών στους οποίους ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Πλατφόρμας.

4.2. Η Πλατφόρμα φιλοξενείται στους servers της εταιρείας «Amazon Web Services Inc» που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, ως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία «Amazon Web Services Inc» ο διακομιστής που φιλοξενεί την Πλατφόρμα βρίσκεται στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, άρα στη ζώνη “eu-west-2” όπως τούτο καταγράφεται στο “A Record” του διακομιστή των διευθύνσεων “curecancer.gr” ή “curecancer.eu” το οποίο αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP του διακομιστή ιστοσελίδων της Πλατφόρμας στην AWS, η οποία είναι “35.176.6.64” βλ. http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία «Amazon Web Services Inc» είναι εγγεγραμμένη και στο privacy shield βλ.https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

4.3. Επίσης, σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

5. Άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών

5.1. Ο κάθε Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί από την Πλατφόρμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για τα ανωτέρω δεδομένα που τηρεί η Πλατφόρμα. Ειδικότερα, μπορεί ο κάθε Χρήστης να ασκήσει τα δικαιώματά του με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με την αποστολή επιστολής στα στοιχεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURE CANCER», Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 41,

β) Με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curecancer.gr.

5.2. Ειδικότερα τα δικαιώματα που έχει ο κάθε Χρήστης είναι τα ακόλουθα:

Δικαίωμα

Επεξήγηση

Πρόσβαση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

• επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

• να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.

Διόρθωση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Δικαιούμαστε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε μόνοι σας τα προσωπικά σας δεδομένα οποτεδήποτε μέσω του Λογαριασμού σας ή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως ακολούθως:

• όταν διαγραφείτε από την Πλατφόρμα (τα δεδομένα σας θα διαγράφονται αμέσως) ή

• όταν έχετε υπόνοια ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην επεξεργασία τους κατόπιν ειδικού αιτήματος σας

Περιορισμός

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα

Μπορείτε μέσω της σελίδας “Ρυθμίσεις Λογαριασμού” να αιτηθείτε την εξαγωγή όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τον Λογαριασμό τους. Τα δεδομένα κωδικοποιούνται σύμφωνα με το ευρέως διαδεδομένο πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων “JSON”, και στέλνονται σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που μας δηλώσετε, προς πάσα χρήση από εσάς.

Εναντίωση

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση τα «έννομα συμφέροντα» μας, αν πιστεύετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και οι ελευθερίες σας υπερτερούν των νομίμων συμφερόντων μας εκτός αν αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικά νόμιμα συμφέροντα που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως ο νόμος ορίζει.

Εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Ταυτότητα

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Μη λήψη αμοιβής για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων σας

Δεν θα ζητήσουμε αμοιβή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε θα χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Εκτός αν άλλως προβλέπεται ειδικότερα ανωτέρω, στόχος μας είναι να απαντήσουμε άμεσα στα αιτήματά σας (εντός 2-3 εργάσιμων ημερών). Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα απόκρισή μας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Αν υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω χρόνο θα σας ενημερώσουμε για αυτό παρέχοντας επαρκής αιτιολογία προς τούτο. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ρωτήσουμε διευκρινίσεις ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

6.1. Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων κάθε Χρήστη διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και η Πλατφόρμα λαμβάνει κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών. Το σύνολο των στοιχείων που ο χρήστης καταχωρεί στην Πλατφόρμα (απλά ή ευαίσθητα ανά περίπτωση) τα διαχειρίζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα που τελούν υπό τον έλεγχό της και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Πλατφόρμα επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεδομένου πάντως ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού του ο Χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται και αυτός για λόγους ασφαλείας να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και να ενημερώσει την εταιρεία σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης ή απώλειας στο info@curecancer.gr. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω.

6.2. Άπαντα τα δεδομένα τηρούνται κρυπτογραφημένα, ενώ αποκρυπτογραφείται μέρος αυτόν και μόνον στιγμιαία εφόσον τούτο είναι απολύτως απαραίτητο τεχνικά για την εκτέλεση μιας εντολής των Χρηστών. Επί παραδείγματι για την πρόσβασή του στην Πλατφόρμα αποκρυπτογραφείται στιγμιαία το όνομα χρήστη, για την αποδοχή της αίτησης του Ιατρού προς πρόσβαση, αποκρυπτογραφείται στιγμιαία το email του Ασθενούς για την επαλήθευση της ορθότητας του στοιχείου που εισάγει ο Ιατρός. Επίσης η πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών στην Πλατφόρμα (administratos και ΙΤ) γίνεται με την χρήση two step authentication μηχανισμού (εισαγωγή μυστικού κωδικού και one time password) οι δε ενέργειές τους καταγράφονται σε ειδικά logs.

7. Χρήση cookies

H Εταιρεία χρησιμοποιεί μόνον τα cookies που είναι τεχνικά απαραίτητα για την τεχνολογική λειτουργία της πλατφόρμας και τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο Χρήστης και δεν χρησιμοποιεί άλλα cookies.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης της Πλατφόρμας.

Υποστήριξη