Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε όλα τα cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Πολιτική απορρήτου χρηστών πλατφόρμας curecancer.gr / curecancer.eu

1. Γενικό Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τόσο των Ασθενών (απλά και ευαίσθητα δεδομένα) όσο και των Ιατρών (απλά δεδομένα) και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από την curecancer.gr / curecancer.eu .

1.2. Στοιχεία Υπευθύνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την διάκριση που έγινε ανωτέρω είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURE CANCER», η οποία εδρεύει στo Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 41, τηλέφωνο: +30 2106748715, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curecancer.gr. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά και για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους κατά τα ανωτέρω.

1.3. Ρόλος της Πλατφόρμας: Η Πλατφόρμα είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα απλά προσωπικά δεδομένα των Ασθενών και για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι ίδιοι οι Ασθενείς με δική τους πρωτοβουλία στο Λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα. Επίσης είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας και για τα απλά δεδομένα των Ιατρών που εισάγουν για την δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, κατόπιν πρωτοβουλίας των Ασθενών και των Ιατρών για την χρήση των υπηρεσιών της, φυλάσσει τα δεδομένα αυτά στην Πλατφόρμα ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας χωρίς να έχει καμία απολύτως πρόσβαση, έλεγχο ή δυνατότητα παρέμβασης σε αυτά. Η Πλατφόρμα ουδεμία ανάμειξη ή επιρροή ή έλεγχο ασκεί επί των αναρτήσεων του Ασθενούς και επί του περιεχομένου του Ιατρικού του Ιστορικού ή του Θεραπευτικού Σχεδίου καθώς και επί των ρυθμίσεων του Λογαριασμού του. Οι υπηρεσίες πάντως που παρέχει η Πλατφόρμα είναι αποκλειστικά αυτοματοποιημένες και τεχνικά ουδέτερες ενώ τα δεδομένα τηρούνται κρυπτογραφημένα ως αναφέρεται αναλυτικότερα κατωτέρω στο άρθρο 6

2. Δεδομένα που συλλέγονται

2.1. Για την δημιουργία Λογαριασμού Ασθενούς:

Ο Ασθενής προβαίνει σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα με δική του πρωτοβουλία. Προς τον σκοπό αυτόν καταχωρεί τα εξής στοιχεία του:

Όνομα και επίθετο

όνομα χρήστη

email

κωδικός (password)

τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας (αυτόματη εφαρμογή)

Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Πλατφόρμα. Ο Ασθενής δύναται να εισάγει ελεύθερα ό,τι στοιχεία επιθυμεί και ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών ώστε να είναι εφικτή η αίτηση και η λήψη των υπηρεσιών από την Πλατφόρμα.

Συνιστάται στους Ασθενείς να μην χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία για τον σχηματισμό του ονόματος χρήστη ή να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο καθότι το στοιχείο αυτό θα είναι εμφανές κατά τη συμμετοχή τους στο Forum (εκτός αν επιλέξουν τη ρύθμιση ασφαλείας – privacy setting- που τους επιτρέπει να γίνεται ανώνυμα η ανάρτηση στο Forum).

2.2. Για την χρήστη των Υπηρεσιών από τον Ασθενή

Με την εγγραφή του στην Πλατφόρμα και τη δημιουργία Λογαριασμού, ο ασθενής έχει δικαίωμα να εισάγει στοιχεία κατά τη δική του ελεύθερη κρίση και βούληση δεδομένα του στα ακόλουθα:

Ι) Δωρεάν Υπηρεσίες

(α) Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς, στο οποίο αναρτά πληροφορίες και λεπτομέρειες για το ιατρικό του ιστορικό.

(β) Θεραπευτικό Σχέδιο, στο οποίο αναρτά τις θεραπείες του, τα συμπτώματά του και τα ραντεβού με τους γιατρούς.

(γ) Στην ειδική ενότητα για ανάρτηση Προσωπικών τους Σημειώσεων συμπεριλαμβανομένου τυχόν φωτογραφιών από τα συμπτώματά τους (π.χ. δερματολογικά) ή/και φόρτωση (upload) εξετάσεων τους (εικόνες ή/και σχόλια) προς αποθήκευσή τους

(δ) Ανάρτηση περιεχομένου στο Forum της Πλατφόρμας που σχετίζεται με τη θεματολογία της Πλατφόρμας προς ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους Ασθενείς που επιθυμούν να αναρτούν δημόσια περιεχόμενο στην Πλατφόρμα.

ΙΙ) Premium Υπηρεσίες (κατόπιν καταβολής συνδρομής)

(α) Προσθήκη φαρμάκων στο Σχέδιο Θεραπείας

(β) Ρυθμίσεις συχνότητας πρόσληψης φαρμάκων και θεραπευτικών συνεδριών

(γ) Υπενθυμίσεις για δόσεις φαρμάκων και ραντεβού θεραπευτικών συνεδριών

Οι Ασθενείς διαθέτουν ειδική ρύθμιση ιδιωτικότητας -privacy setting- για τα ακόλουθα:

α) Προσαρμογή ώστε οι αναρτήσεις τους στο Forum να είναι τελείως ανώνυμες, ήτοι να μην εμφανίζεται ούτε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν

β) Προσαρμογή ώστε οι Προσωπικές τους Σημειώσεις να είναι ορατές και στους Ιατρούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Λογαριασμό τους ή μυστικές

Ο Ασθενής ελέγχει ο ίδιος και δύναται να επιλέξει ελεύθερα τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητά του καθώς και να τις τροποποιήσει οποτεδήποτε.

2.3. Για την δημιουργία Λογαριασμού Ιατρού:

Ο Ιατρός προβαίνει σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα με δική του πρωτοβουλία εφόσον έχει προηγηθεί προσωπική επαφή με τον ασθενή (εκτός Πλατφόρμας). Προς τον σκοπό της Εγγραφής του καταχωρεί τα εξής στοιχεία του:

Όνομα και επίθετο

όνομα χρήστη

email

κωδικός (password)

τηλέφωνο (προαιρετικά)

ζώνη ώρας (αυτόματη εφαρμογή)

Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που είναι συναφή, πρόσφορα και αναγκαία για την αίτηση και λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Πλατφόρμα. Ο Ιατρός δύναται να εισάγει ελεύθερα ό,τι στοιχεία επιθυμεί και ευθύνεται για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών ώστε να είναι εφικτή η αίτηση και η λήψη των υπηρεσιών από την Πλατφόρμα καθώς και για την δυνατότητα λήψης της συγκατάθεσης του Ασθενούς για την πρόσβαση στον Λογαριασμό του με την επαλήθευση των στοιχείων του από τον Ασθενή. Διευκρινίζεται ότι ο Ιατρός έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Λογαριασμό του Ασθενούς κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής αυτού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.5. κατωτέρω ενώ δεν έχει δυνατότητα χρήσης καμίας άλλης υπηρεσίας της Πλατφόρμας (ούτε και πρόσβαση ή ανάρτηση περιεχομένου στο Forum).

Επίσης, προαιρετικά, μετά το double opt in ο Ιατρός δύναται προαιρετικά να συμπληρώσει: Ειδικότητα, Τίτλοι σπουδών, χώρα και πόλη του Ιατρού.

2.4. Παροχή ρητής συγκατάθεσης για την Εγγραφή και για την Λήψη των Υπηρεσιών

Η επεξεργασία των ως άνω απλών και ευαίσθητων δεδομένων πραγματοποιείται, άρα, κατόπιν της ρητής και ελεύθερης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου την οποία καλείται να διαβάσει ο Ασθενής και ο Ιατρός (με το άνοιγμα ειδικού παραθύρου με τους όρους και την υποχρεωτική κάθετη κύλιση -scroll down) πριν την ελεύθερη ρητή αποδοχή τους (κλικάροντας το αντίστοιχο κουμπί).

Επισημαίνεται ότι για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του Ασθενούς και του Ιατρού ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in). Αποστέλλεται, δηλαδή, και email στον Ασθενή και στον Ιατρό προκειμένου να ενεργοποιήσει την εγγραφή του δια μέσου του λινκ που του παρέχεται στο email αυτό. Σε περίπτωση που δεν προβεί σε ενεργοποίηση, τότε τα δεδομένα διαγράφονται εντός 48 ωρών και άρα ο ενδιαφερόμενος Χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την εγγραφή του από την αρχή.

2.5. Διαδικασία Παροχής ρητής συγκατάθεσης από τον Ασθενή προς τον Ιατρό για δυνατότητα Πρόσβασης στον Λογαριασμό του Ασθενούς

Ο Ιατρός μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Λογαριασμό του Ασθενούς στην Πλατφόρμα μόνον υπό την ακόλουθη διαδικασία:

Ο Ασθενής κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, παρέχει σε αυτόν το email του, σε προσωπική τους επαφή εκτός Πλατφόρμας προκειμένου ο Ιατρός να δύναται να ακολουθήσει την παρούσα διαδικασία για να του επιτραπεί η πρόσβαση στον Λογαριασμό του Ασθενούς.

Στη συνέχεια και αφού πρώτα εγγραφεί στην Πλατφόρμα, αποστέλλει μέσω της Πλατφόρμας, e-mail στον Ασθενή, ζητώντας του να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ του.

Ο Ασθενής ενημερώνεται κατόπιν από την Πλατφόρμα, σχετικά με το αίτημα πρόσβασης του Ιατρού, με την εμφάνιση ειδικής ενημερωτικής ένδειξης (pop-up) κατά την είσοδό του στον Λογαριασμό του και με την αποστολή ενός αυτοματοποιημένου e-mail.

Ο Ασθενής θα πρέπει να χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή του ώστε ο Ιατρός να αποκτήσει πρόσβαση (δικαίωμα απλής πρόσβασης και θέασης) στο Ιατρικό Ιστορικό και το Θεραπευτικό του Σχέδιο του Ασθενούς

Εφόσον ο Ασθενής έχει ενεργοποιήσει ο ίδιος την ρύθμιση ιδιωτικότητας που το επιτρέπει, ο Ιατρός δύναται να δει και τις Προσωπικές Σημειώσεις του Ασθενούς. Διαφορετικά αυτές θα παραμένουν μυστικές χωρίς δυνατότητα πρόσβασης από τον Ιατρό.

Η Πλατφόρμα παρέχει στον Ιατρό αποκλειστικά την δυνατότητα θέασης του περιεχομένου του Λογαριασμού του Ασθενούς. Δεν δικαιούται ούτε να σχολιάσει αυτά στην Πλατφόρμα ούτε να διορθώσει/αλλάξει αυτά.

Ο ασθενής δικαιούται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή ο Ιατρός παύει να έχει πρόσβαση τελείως στον Λογαριασμό του Ασθενούς.

Ο Ιατρός δεσμεύεται από το Ιατρικό Απόρρητο και από την σχέση Ασθενούς - Ιατρού ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Ασθενούς ως αυτά ρυθμίζονται ειδικότερα στον Ιατρικό Κώδικα και στους σχετικούς νόμους που δεσμεύουν απαρεγκλίτως τον Ιατρό.

Χρόνος τήρησης και Διαγραφή δεδομένων

α) Τα δεδομένα τηρούνται στην Πλατφόρμα μόνον για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της που αιτείται ο Ασθενής ή ο Ιατρός με δική τους πρωτοβουλία και με την Εγγραφή τους σε αυτή.

β) Τα δεδομένα διαγράφονται ως εξής:

ι). Ο Ασθενής μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού μπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού με τη δυνατότητα μελλοντικής επαναενεργοποίησης του λογαριασμού στην πλατφόρμα. Μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού κατά τα ανωτέρω το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της Πλατφόρμας θα παραμένει ορατό, πλην όμως θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 5 κατωτέρω).

ιι). Επίσης, ο Ασθενής, μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού του μπορεί να προβεί σε πλήρη διαγραφή του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επαναενεργοποίησης του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται και όλα τα δεδομένα του. Το περιεχόμενο οποιασδήποτε ανάρτησης του Ασθενή στο Forum της Πλατφόρμας θα παραμένει ορατό, πλην, όμως, θα εμφανίζεται ανώνυμα, δηλαδή δεν θα είναι πια ορατό το όνομα του χρήστη (εφόσον δεν είχε ήδη επιλέξει το ειδικό privacy setting που του επέτρεπε ούτως ή άλλως τη μη δημοσιοποίηση του ονόματος χρήστη). Επίσης μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος ο Ασθενής την διαγραφή τους δυνάμει του δικαιώματος διαγραφής που προβλέπεται στα Δικαιώματα των Υποκειμένων (άρθρο 5 κατωτέρω).

ιιι). Το ιι) ως άνω εφαρμόζεται και για τον Ιατρό, ήτοι μόλις ο Ιατρός προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του μέσω της ειδικής ρύθμισης της Πλατφόρμας διαγράφονται και τα προσωπικά του δεδομένα που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του.

ιv) Εξυπακούεται ότι ο Ασθενής δύναται ελεύθερα και οποτεδήποτε να διαγράφει, σβήνει, τροποποιεί, αφαιρεί ή επεξεργάζεται καθοιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα που έχει εισάγει στον Λογαριασμό του.

3. Νομιμότητα επεξεργασίας (απλών και ευαίσθητων) προσωπικών δεδομένων

3.1. Πηγές δεδομένων:

Τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων – οι Ασθενείς (απλά δεδομένα για την εγγραφή τους, την επαλήθευση της εγγραφής τους και την εκτέλεση της σύμβασης με την Πλατφόρμα και ευαίσθητα δεδομένα που εισάγουν οι ίδιοι στο Λογαριασμό τους) και οι Ιατροί (απλά δεδομένα τους για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα και την επαλήθευση της συγκατάθεσης του Ασθενούς για πρόσβαση στο Λογαριασμό του)

3.2. Νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας:

(α) Συγκατάθεση

Από τον Ασθενή: τόσο κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, όσο και ξεχωριστά για την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο προφίλ από τον Ιατρό.

Από τον Ιατρό: Κατά την εγγραφή του στην Πλατφόρμα.

Double opt-in: Μετά τη δήλωση της συγκατάθεσης του χρήστη (Ασθενή ή Ιατρού) κατά την Εγγραφή του στην Πλατφόρμα, η Πλατφόρμα αποστέλλει αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του χρήστη. Με το μήνυμα αυτό ο χρήστης καλείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του εντός 48 ωρών άλλως τα δεδομένα εγγραφής του διαγράφονται.

(β) Επικουρικά – για τα απλά δεδομένα, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης

Η επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους της εταιρείας είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης για τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας τις οποίες αιτείται να λάβει οικειοθελώς ο Ασθενής. Επίσης είναι αναγκαία και για την εκτέλεση της σύμβασης ως προς την παροχή της πρόσβασης στο Λογαριασμό του Ασθενούς από τον Ιατρό βάσει των Όρων Χρήσης που περιλαμβάνουν τους όρους παροχής των υπηρεσιών της Πλατφόρμας και αποτυπώνονται αναλυτικά στους όρους χρήσης της Πλατφόρμας, τους οποίους καλείται να διαβάσει, πριν τους αποδεχτεί, ο Ασθενής (με το πάτημα του κουτιού αποδοχής)

Επίσης, ειδικά σε ό, τι αφορά στις premium υπηρεσίες, η επεξεργασία των απλών δεδομένων του Ασθενούς είναι απαραίτητη και για την καταβολή της συνδρομής του Ασθενούς και την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών.

4. Εκτελούντες την Επεξεργασία - Αποδέκτες

4.1. Με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των υπηρεσιών της η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκπλήρωση μέρους αυτών όπως εταιρεία κατασκευής και συντήρησης της Πλατφόρμας, εταιρεία για την αποθήκευση του περιεχομένου της πλατφόρμας, εταιρεία που διενεργεί ενέργειες απαραίτητες για τη λειτουργία της πλατφόρμας όπως αποστολή email, εταιρεία για cloud hosting, εταιρεία εκτέλεσης και εκκαθάρισης των ηλεκτρονικών πληρωμών στους οποίους ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Πλατφόρμας.

4.2. Η Πλατφόρμα φιλοξενείται στους servers της εταιρείας «Amazon Web Services Inc» που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, ως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία «Amazon Web Services Inc» ο διακομιστής που φιλοξενεί την Πλατφόρμα βρίσκεται στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, άρα στη ζώνη “eu-west-2” όπως τούτο καταγράφεται στο “A Record” του διακομιστή των διευθύνσεων “curecancer.gr” ή “curecancer.eu” το οποίο αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP του διακομιστή ιστοσελίδων της Πλατφόρμας στην AWS, η οποία είναι “35.176.6.64” βλ. http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία «Amazon Web Services Inc» είναι εγγεγραμμένη και στο privacy shield βλ.https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

4.3. Επίσης, σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

5. Άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών

5.1. Ο κάθε Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί από την Πλατφόρμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για τα ανωτέρω δεδομένα που τηρεί η Πλατφόρμα. Ειδικότερα, μπορεί ο κάθε Χρήστης να ασκήσει τα δικαιώματά του με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με την αποστολή επιστολής στα στοιχεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CURE CANCER», Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 41,

β) Με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curecancer.gr.

5.2. Ειδικότερα τα δικαιώματα που έχει ο κάθε Χρήστης είναι τα ακόλουθα:

Δικαίωμα

Επεξήγηση

Πρόσβαση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

• επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

• να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.

Διόρθωση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Δικαιούμαστε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε μόνοι σας τα προσωπικά σας δεδομένα οποτεδήποτε μέσω του Λογαριασμού σας ή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως ακολούθως:

• όταν διαγραφείτε από την Πλατφόρμα (τα δεδομένα σας θα διαγράφονται αμέσως) ή

• όταν έχετε υπόνοια ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην επεξεργασία τους κατόπιν ειδικού αιτήματος σας

Περιορισμός

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα

Μπορείτε μέσω της σελίδας “Ρυθμίσεις Λογαριασμού” να αιτηθείτε την εξαγωγή όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τον Λογαριασμό τους. Τα δεδομένα κωδικοποιούνται σύμφωνα με το ευρέως διαδεδομένο πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων “JSON”, και στέλνονται σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που μας δηλώσετε, προς πάσα χρήση από εσάς.

Εναντίωση

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση τα «έννομα συμφέροντα» μας, αν πιστεύετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και οι ελευθερίες σας υπερτερούν των νομίμων συμφερόντων μας εκτός αν αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικά νόμιμα συμφέροντα που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως ο νόμος ορίζει.

Εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Ταυτότητα

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Μη λήψη αμοιβής για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων σας

Δεν θα ζητήσουμε αμοιβή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε θα χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Εκτός αν άλλως προβλέπεται ειδικότερα ανωτέρω, στόχος μας είναι να απαντήσουμε άμεσα στα αιτήματά σας (εντός 2-3 εργάσιμων ημερών). Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα απόκρισή μας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Αν υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω χρόνο θα σας ενημερώσουμε για αυτό παρέχοντας επαρκής αιτιολογία προς τούτο. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ρωτήσουμε διευκρινίσεις ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

6.1. Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων κάθε Χρήστη διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και η Πλατφόρμα λαμβάνει κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών. Το σύνολο των στοιχείων που ο χρήστης καταχωρεί στην Πλατφόρμα (απλά ή ευαίσθητα ανά περίπτωση) τα διαχειρίζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα που τελούν υπό τον έλεγχό της και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Πλατφόρμα επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεδομένου πάντως ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού του ο Χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται και αυτός για λόγους ασφαλείας να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και να ενημερώσει την εταιρεία σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης ή απώλειας στο info@curecancer.gr. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω.

6.2. Άπαντα τα δεδομένα τηρούνται κρυπτογραφημένα, ενώ αποκρυπτογραφείται μέρος αυτόν και μόνον στιγμιαία εφόσον τούτο είναι απολύτως απαραίτητο τεχνικά για την εκτέλεση μιας εντολής των Χρηστών. Επί παραδείγματι για την πρόσβασή του στην Πλατφόρμα αποκρυπτογραφείται στιγμιαία το όνομα χρήστη, για την αποδοχή της αίτησης του Ιατρού προς πρόσβαση, αποκρυπτογραφείται στιγμιαία το email του Ασθενούς για την επαλήθευση της ορθότητας του στοιχείου που εισάγει ο Ιατρός. Επίσης η πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών στην Πλατφόρμα (administratos και ΙΤ) γίνεται με την χρήση two step authentication μηχανισμού (εισαγωγή μυστικού κωδικού και one time password) οι δε ενέργειές τους καταγράφονται σε ειδικά logs.

7. Χρήση cookies

H Εταιρεία χρησιμοποιεί μόνον τα cookies που είναι τεχνικά απαραίτητα για την τεχνολογική λειτουργία της πλατφόρμας και τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο Χρήστης και δεν χρησιμοποιεί άλλα cookies.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης της Πλατφόρμας.

Υποστήριξη